Wat zijn zakelijke kosten?

Omzet / Investeren / Kosten

Waarom zijn kosten en investeringen belangrijk? Wat zijn zakelijke kosten?
Als ondernemer zijn kosten belangrijk de reden hiervan is, omdat u belasting betaald over uw winst.
Investeringen zijn belangrijk, omdat ze nuttig zijn voor de groei van uw onderneming, banden van uw onderneming en als u voldoet aan de fiscale plichten voor de investeringsaftrek kunt u daar ook gebruik van maken.

Winst
Omzet is meestal wel duidelijk al uw inkomsten van uw bedrijf is uw omzet, maar wat is winst? Omzet min uw kosten is uw winst.

Investeren
Investeren is te omschrijven als het doen van aanschaffingen die tot doel hebben de continuïteit en kwaliteit van de onderneming te waarborgen op langere termijn. Dat betekent wat concreter dat je uitgaven doet die niet direct dienstbaar zijn aan je producten of aan je dienstverlening, maar dienstbaar zijn aan je gehele beroepspraktijk, en waarvan je méér dan één jaar nut zult hebben. Het kan gaan om machines, computers, een huisstijl, een presentatiefolder, een website, een auto of fiets. Maar ook: het volgen van een beroepsopleiding, of het kopen van een licentie. Investeren is dus eigenlijk strategisch uitgaven doen opdat je er later en continu plezier van hebt in de vorm van opbrengsten en arbeidsvreugde.

Wat zijn zakelijke kosten?
De kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming zijn zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen reële grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van uw onderneming en de kosten waarbij er directe betrekking is tot uw onderneming. Alle andere kosten zijn mogelijk niet aftrekbaar.
Voorbeelden van zakelijke kosten zijn:
– Inschrijving in het handelsregister (Kamer van Koophandel)
– Advieskosten
– De huur van uw kantoorruimte/winkelruimte ook wel bedrijfsruimte genoemd
– De inrichting van uw bedrijfsruimte
– Verzekeringen (aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzkering, verzuimverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en CAR- en montageverzekering)
– Reiskosten met het openbaar vervoer
– Algemene kosten en het aanschaf van laptop, telefoon, auto, boekhouder, machines gereedschap, werkkleding, reclames, vakliteratuur, opleidingen of cursussen, website en lunches.

De kosten die u meeneemt moeten aan fiscale plichten voldoen, om het als zakelijke kosten door te voeren.
De eventuele vergoeding die u krijg zoals reisvergoeding moet u optellen bij uw opbrengsten.

De belastingdienst geeft het volgende aan over de toetsing van zakelijke kosten:
Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost.
U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer info over cookies vind u hier: https://www.selviadministratie.nl/privacy-policy/

Contact